Suurin osa ihmisen vuorovaikutusongelmista on syntynyt elämän varhaisessa vaiheessa sekä nuoruuden ja aikuisuuden kynnyksellä. Ryhmäpsykoterapialla voidaan mm. vaikuttaa jännittämisen, paniikkihäiriön, ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden lievenemiseen, ja näihin liittyvien oireiden helpottamiseen.

Ryhmäpsykoterapiassa käsitellään tuttuja, elämän arkeen liittyviä ajatuksia, tunteita ja kokemuksia. Ihminen tarvitsee toista ihmistä, tai ryhmää, saadakseen peilikuvaa ihmisenä olemisesta. Ryhmässä ihminen kohtaa hukatun todellisen itsensä. Sen, jonka tietää olevan olemassa, mutta jota ei voi, eikä uskalla, edes ajatella. Ryhmäpsykoterapiassa mahdollistuu kosketus omaan sisäiseen todellisuuteen.

Ryhmäpsykoterapiassa on tavallisesti 5–10 henkilöä, sekä miehiä että naisia. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja yhden ryhmäistunnon kesto on 1,5 tuntia. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti, jotta ihmisen mielen prosessit voisivat olla avoinna ryhmässä, mutta myös ryhmän ulkopuolella tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Näin ihminen työstää omia sisäisiä ajatuksiaan ja tunteitaan omassa mielessään, ja parhaimmillaan se johtaa itseymmärryksen ja itsetuntemuksen kasvuun.

Ryhmäpsykoterapiasta kiinnostunut henkilö ja psykoterapeutti tapaavat aina ensin kahden kesken, jotta voidaan arvioida alkavan ryhmän mahdollinen hyöty apua hakevan ihmisen ongelmiin.

Jaa tämä: