Yhteinen matka paranemiseen

Susan Kuusistolla on vankka kokemus kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ohjauksesta ja sen tukemisesta. Hänellä on Valviran ja Kelan hyväksymä pätevyys sekä yksilö- että ryhmäpsykoterapiaan. Lisäksi hän on saanut koulutuksen yksilö- ja ryhmätyön ohjaajaksi. Ennen valmistumistaan psykoterapeutiksi hän työskenteli fysioterapeuttina 20 vuotta.

Apua akuuttiin ongelmaan

Lähestymiskulma on helpottaa ensin ihmisen selviytymistä akuutissa elämän kriisissä tai arjen hallinnassa. Samaan aikaan alkaa myös asiakkaan kasvuhistorian tarkastelu ja terapian tulevaisuuden tavoitteiden määrittely yhdessä asiakkaan kanssa.

Psykoterapiassa voidaan yhdessä tutkia ja tarkastella, minkä pitäisi elämässä muuttua, että suhde itseen ja toiseen ihmiseen voisi olla helpompaa ja vähemmän kuormittavaa.

 

Susan Kuusiston työskentelyalueina ovat
Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (erityistaso)
Ryhmäanalyyttinen psykoterapia (erityistaso)
EMDR-terapia
Verkkoterapia
Yksilö- ja ryhmätyönohjaus

Hän on uransa aikana työskennellyt myös kolmannen sektorin sosiaalialan järjestöissä.
Järjestötyöstä saadut kokemukset ovat vahvistaneet hänen osaamistaan ja toimintaansa.

 

Susan Kuusisto on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä:
Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys
Ryhmäanalyyttinen yhdistys
Suomen EMDR-yhdistys
Valviran hyväksymä psykoterapeutti
KELAN tukeman psykoterapian palveluntuottaja

Jaa tämä: