Yhteinen matka paranemiseen

Susan Kuusistolla on vankka kokemus kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ohjauksesta ja sen tukemisesta sekä Valviran ja Kelan hyväksymä pätevyys niin yksilö- kuin ryhmäpsykoterapiaan. Lisäksi hän on saanut koulutuksen yksilö- ja ryhmätyön ohjaajaksi. Ennen valmistumistaan psykoterapeutiksi Susan työskenteli fysioterapeuttina 20 vuotta.

 

Apua akuuttiin ongelmaan

Lähestymiskulmana on helpottaa ensin selviytymistä akuutissa elämän kriisissä tai arjen hallinnassa. Samaan aikaan alkaa myös asiakkaan kasvuhistorian tarkastelu ja terapian tulevaisuuden tavoitteiden määrittely yhdessä.

Psykoterapiassa voidaan yhdessä tutkia ja tarkastella, minkä pitäisi elämässä muuttua, että suhde itseen ja toiseen ihmiseen voisi olla helpompaa ja vähemmän kuormittavaa.

 

Työskentelyalueina ovat:
Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (erityistaso)
Ryhmäanalyyttinen psykoterapia (erityistaso)
EMDR-terapia
Sensomotorinen psykoterapia (taso 1)
Verkkoterapia
Yksilö- ja ryhmätyönohjaus

 

Susan on uransa aikana työskennellyt myös kolmannen sektorin sosiaalialan järjestöissä.
Järjestötyöstä saadut kokemukset ovat vahvistaneet hänen osaamistaan ja toimintaansa.

Jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä:
Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys
Ryhmäanalyyttinen yhdistys
Suomen EMDR-yhdistys
Valviran hyväksymä psykoterapeutti
Kelan tukeman psykoterapian palveluntuottaja

Jaa tämä: