Yksilö- ja ryhmätyönohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Työnohjaus voi olla omaan työhön, työyhteisöön tai omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden  tulkitsemista ja jäsentämistä yhdessä. Työnohjaus auttaa ohjattavaa selkiyttämään omaa suhdettaan työhön.

Työnohjaus voi olla yksilötyönohjausta tai ryhmätyönohjausta. On tavallista, että ryhmätyönohjauksessa on joko saman työyhteisön työntekijöitä tai saman ammatin edustajia.

Ensimmäisessä työnohjaustapaamisessa määritellään työnohjauksen tavoitteet ja työnohjauksen kokonaiskesto. Yksi työnohjausistunto on kestoltaan tavallisesti 1,5 tuntia, kun kyseessä on ryhmätyönohjaus. Yksilötyönohjauksen kesto on 60 minuuttia. Työnohjauksen kokonaiskesto vaihtelee tavoitteista riippuen; työnohjaustapaamisia voi olla 5 käyntikerrasta aina 1–2 vuoden pituisiin jaksoihin.
Työnohjaus toteutetaan yleensä 3–4 viikon välein.

Jaa tämä: